Условия за реклама

 Реклама на фирми с продукти в раздел "Продукти" в сайта    www.vildbuild.bg 

 

 1. Условия за реклама:

 

Акцентът в този раздел е поставен върху презентирането на Вашите продукти.

 

 

 

 

 

 

2. Представяне 

 

 

 

 3. Изисквания към рекламните форми:

 

До 5 бр. снимки в .jpeg формат за всеки продукт и текст в PDF формат, които следва да бъдат получени след одобрение на заявката Ви за реклама.

 

4. Цени и отстъпки за едногодишен абонамент:

 

ЦЕНА НА ЕДНОГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА РЕКЛАМА НА 1 бр. ПРОДУКТ- 11лв. *

 

Отстъпки:

 

Брой продукти:Отстъпки:
от 1 бр. до 16 бр. до 15%
от 17 бр. до 33 бр.от 15% до 30%
от 34 бр. до 50 бр. от 30% до 50%

 *Цените са без ДДС. Абонаментите се предплащат след одобрение от редакторите на сайта. Информацията се публикува до 3 дни след извършеното плащане.

 

 

Реклама на фирми в раздел "Услуги"

 

 1. Условия за реклама

 

 

 

 

2. Представяне

 

Във всяка избрана подкатегория, фирмите биват представени с фирменото си лого, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакти, описание на дейноста съобразно посочената подкатегория, както и до 3 броя снимки.  Могат да бъдат публикувани и сертификати, удостоверения, лицензи, разрешителни и др. след одобрение на заявката Ви за реклама. Редакторите на сайта си запазват правото да не публикуват информация, която не кореспондира с контекста на избраната подкатегория. 

 

3. Изисквания към рекламните форми:

 

Фирмено лого и снимки в .jpeg формат и текстове в PDF формат.

 

4. Цени на едногодишен абонамент за участие с фирмен профил в "УСЛУГИ"

 

Брой подкатегорииЦена
от 1 подкатегория до 3 подкатегорииот 45 лв. до 50 лв.
от 4 подкатегории до 6 подкатегорииот 55 лв. до 65 лв.
от 7 подкатегории до 9 подкатегорииот 70 лв. до 90 лв.

 

*Цените са без ДДС. Абонаментите се предплащат, след получено одобрение от редакторите на сайта. 

 

За фирми, заявили участие в Раздел "Продукти", участието в Раздел "Услуги" до 2 подкатегории е безплатно. 

 

 

Допълнителни услуги:

 

 

 

*Цените са без ДДС.

 

Банер реклама 

 

 1. Банер позиция в хедър частта на сайта:

 

 

 

 

 

 

Цена:

 

*Цените са без включен ДДС.

 

 

2. Банер позиция № 1 на начална страница

 

 

 

 

Цена: 

 

*Цените са без включен ДДС.

 

 

3. Банер позиция № 2 на начална страница

 

 

 

 Цена:

 

*Цените са без включен ДДС.

 

За повече информация относно възможностите за реклама на сайта, моля свържете се с нас!